С Регламент (ЕС) 2017/1017 на Комисията от 15 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 68/2013 относно каталога на фуражните суровини се извърши третата актуализация на Каталога. Регламентът е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 21 юни 2017 г. В него са включени 35 нови фуражни суровини, както са допълнени и описанията на редица съществуващи фуражни суровини.

В тази нова версия на Каталога (Регламент (ЕС) 2017/1017), възможното наличие на неутрализационни утайки вече е посочено в описанието на произведените от маслодайни семена шротове или експелери, използвани като фуражни суровини. Условието е те да са произведени в обекти за съчетано преработване и рафиниране. На практика това означава, че например за соята ще има две наименования вместо три:

- I-во - паспал от шрот от соя с възможно наличие на спомагателни вещества при филтруване, лецитин, избелваща пръст и неутрализационни утайки, и

- II-ро, соев шрот, който не съдържа спомагателни вещества при филтруване, лецитин, избелваща пръст и неутрализационни утайки.

 Правният статут на фуражни суровини, произведени от ферментация и съдържащи микроорганизми също е изяснена, за да се осигури съгласуваност в рамките на законодателството в областта на фуражите (микроорганизмите използвани като стабилизатори на чревната флора, трябва да са разрешени като фуражни добавки).

Срокът за адаптиране на етикетирането е до януари 2018 г.

 

През есента на 2018 г. ще бъде стартирана процедурата за следващата актуализация на Каталога на фуражните суровини.