Отнемане на разрешението на Етоксиквин като фуражна добавка

     Регламентът, предвиждащ отнемане на разрешението на Етоксиквин като антиоксидант във фуражите е публикувана в Официален вестник на 8 юни 2017 г. и влиза в сила от 28 юни 2017 г. Отлагане е получило използването на Етоксиквин във фуражните суровини от морски произход и при производството на витамини и каротиноиди (оцветители).

   

      Регламент (ЕС) № 2017/962 установява следните крайни срокове за употребата на Етоксиквин,както следва:

 

      За използването на Етоксиквин за защита на фуражни суровини от морски произход:

— 30 септември 2019 г . - краен срок за пускане на пазара на добавката Етоксиквин и премикси, които я съдържат, предназначени за използване в фуражни суровини от животински произход;

— 31 декември 2019 г . - краен срок за пускане на пазара на фуражни суровини от морски произход, произведени с добавката Етоксиквин или съдържащи я премикси;

— 31 март 2020 г. - краен срок за пускане на пазара на комбинирани фуражи, произведени с горепосочените фуражни суровини;

— 30 юни 2020 г . - краен срок за използването на посочените комбинирани фуражи.

 

      За използването на Етоксиквин като антиоксидант при производството на някои витамини и каротеноиди:

— 31 март 2018 г . - краен срок за пускане на пазара на добавката Етоксиквин, предназначена за влагане в препарати добавки;

— 30 юни 2018 г . –  краен срок за пускане на пазара на препарати добавки, съдържащи Етоксиквин, както и премикси, съдържащи такива препарати добавки;

— 30 септември 2018 г. -  крайна дата за пускане на пазара на фуражни суровини и комбинирани фуражи, съдържащи споменатите по-горе препарати добавки и премиксни продукти;

— 31 декември 2019 г . - краен срок за използването на такива комбинирани фуражи или фуражни суровини.

 

       За други употреби, различни от посочените по-горе:

— 28 септември 2017 г . - краен срок за пускане на пазара на добавката Етоксиквин и премикс, който я съдържа;

— 28 декември 2017 г . - краен срок за пускане на пазара на комбинирани фуражи или фуражни суровини, съдържащи Етоксиквин;

— 28 март 2018 г . - краен срок за използването на такива комбинирани фуражи или фуражни суровини.