http://www.mzh.government.bg - Министерство на Земеделието и Храните

http://www.babh.government.bg - Българска Агенция по Безопасност на Храните

http://www.bia-bg.com - Българска Стопанска Камара

http://www.dfz.bg - Държавен Фонд Земеделие

http://www.farmer.bg - Фермер – първи селскостопански информационен сайт

http://www.fefac.eu - European Feed manufacturers` Federation