Предстоящо: Обучение във връзка с изпълнение на Приложение II, точка 3, буква б) от раздел "Обекти и оборудване" и точка 3 от раздел "Производство" към Регламент (ЕО) № 183/2005, и на Регламент (ЕС) 2019/4

 на 

производители на комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи), както за животни, отглеждани за производство на храни (вкл. риба и аквакултурни животни, пчели, насекоми и охлюви), така и за животни, които не се отглеждат за производство на храни (с изключение на влажни/меки храни) и на производители на премикси и фуражни добавки) на тема:

 

"ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ХОМОГЕННОСТ НА ФУРАЖИ И ТЕСТ ЗА КРЪСТОСАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ/НЕИЗБЕЖЕН ПРЕНОС НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В НЕЦЕЛЕВИ ФУРАЖИ"

 

Дата и час на провеждане: 15.07.2024 г. от 10,00 часа

 Място на провеждане на обучението: Зала 1, Тракийски университет, гр. Стара Загора. 

Такса правоучастие:

 - за членове на СПКФ - 240 лв. с ДДС

  -за нечленуващи в СПКФ - 350 лв. с ДДС 

На участниците ще бъдат издадени сертификати.

 За справка и записване тел. 0876916949, 0885141430

Срок за записване до 12.07.2024 г. (петък)