С Регламент (ЕС) 2017/2279 са изменени приложения II, IV, VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на фуражи.


      В Приложение II се изменя точка 3, буква б), а именно в обозначението на храни за домашни любимци се допускат следните изрази: на български — „храна“, на испански — „alimento“, на чешки език обозначението „kompletní krmná směs“ може да се замени с „kompletní krmivo“, а обозначението „doplňková krmná směs“ може да се замени с „doplňkové krmivo“, на английски — „pet food“, на италиански — „alimento“, на унгарски — „állateledel“, на нидерландски — „samengesteld voeder“, на полски — „karma“, на словенски — „hrane za hišne živali“, на фински — „lemmikkieläinten ruoka“; на естонски — „lemmikloomatoit“; на хърватски „hrana za kućne ljubimce“.

      Във връзка с отчитане на технологичният напредък в областта на анализите и опитът с добрата лабораторна практика изцяло се заменя Част А "Отклонения за аналитичните съставки, определени в приложения I, V, VI и VII" от Приложение IV. С изменението на Част А се посочват по-ясно как се интерпретират резултатите от лаборатоните анализи на фуражи по качествени показатели.

          Причините за изменение на Приложения VI и VII към Регламент (ЕО) № 767/2009 са свързани от една страна с все по-големия брой разрешителни за употреба на фуражни добавки, в които се установяват максимални количества за съдържанието им в комбинираните фуражи и фуражните суровини, за които такива не са били определени преди това, а също и въвеждането на новата концепция за препоръчително максимално съдържание на дадена добавка в пълноценните фуражи. Друга причина е развитието на производствената технология на фуражите, която води до намаляване на добавените количества фуражни добавки, например витамини, които биха могли и естествено да присъстват в крайния продукт. Също с Приложение VI се въвеждат съкращения на функционалните групи на фуражните добавки.

         Изменението на Приложение VIII към Регламент (ЕО) № 767/2009 е във връзка с технологичното развитие, което позволява храната, която вече не е предназначена за консумация от човека, да бъде в по-голяма степен използвана за фураж.

Срокове за привеждане на етикетирането на фуражите в съответствие с изменението на Регламент (ЕО) № 767/2009. 

        - Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които са били етикетирани преди 1 януари 2019 г. в съответствие с правилата, приложими преди 1 януари 2018 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

        - Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които са били етикетирани преди 1 януари 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 1 януари 2018 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.  

Консолидираната версия на Регламент (ЕО) № 767/2009 може да изтеглите от ТУК

Регламент (ЕС) 2017/2279 може да изтеглите от ТУК