Съдържание – брой 6/2017 г.

ХРАНЕНЕ

Ролята на функционалните влакнини при хранене на прасенца в периода преди отбиване ..................................................................... стр. 8

Как фуражните ензими подпомагат устойчивостта в селското стопанство .......................................................................................... стр. 10

Новости от първата Академия за аминокиселините ....................... стр. 13

Шест тайни, с които трябва да сме запознати за влакнините при приготвянето на фуражите за животни ...................................... стр14

Биотин за птиците - незаменим, но скъп витамин ...................... .... стр. 15

Кондициониране и въздействието му върху фуражите за птици ... стр. 17

Новости при храненето на пилета с гъби ........................................ стр. 19

Защита на бройлерите от фузариотоксини ..................................... стр. 20

Съвременната генетика изисква съвременни методи за формулиране на дажбите за хранене ........................................................................... стр. 23

Как да намалим антимикробната резистентност в животновъдството............................................................................... стр. 25

A. Sacranie – Technical Director Poultry, Alltech International Poultry Production, Volume 16, Number 8 - Хранителни стратегии с цел подобряване на здравето и продуктивността в птицевъдството .... стр. 27