Съдържание – брой 5/2017 г.

ХРАНЕНЕ

Dr. Bastian Hildebrand, Technical Manager, Biochem - Germany - Фокус върху източниците на микроелементи - предимства на органичните форм ...................................................................................................... стр. 5

Как храненето влияе върху здравето и имунитета на млечните крави .......................................................................................................стр. 7

Как съхранението на специализирани фуражи влияе върху качеството на съдържащите се в тях протеини .................................................. стр. 10

Бутират и растителни продукти – една добра комбинация ............ стр12

По-слабо токсични семена от памук - потенциал за непреживните животни ............................................................................................... стр. 15

Дозиране и смесване – гаранции за точност ....................................стр. 16

Триптофан във фуража за животни: скъп, но функционален ......... стр. 18

Водени от нивата на безопасност ..................................................... стр. 19

Органичните киселини при хранене на животните ......................... стр. 20 

 

ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Ефект на функционалните съставки в храните за домашни любимци.............................................................................................. стр. 26 

 

НОВИНИ ОТ FEFAC

Крайни срокове за евентуално повторно разрешаване на употребата на преработени животински протеини от свине при хранене на птици ................................................................................................... стр. 29

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


       Уважаеми колеги,

       С удоволствие, Ви представям настоящия брой на списание „Фуражи и хранене”, в което ще откриете интересни статии относно „Фокус върху източниците на микроелементи – предимства на органичните форми”, „Как храненето влияе върху здравето и имунитета на млечните крави”, „Как съхранението на специализирани фуражи влияе върху качеството на съдържащите се в тях протеини”, „Бутират и растителни продукти – една добра комбинация”, „По-слабо токсични семена от памук – потенциал за непреживните животни”, „Дозиране и смесване – гаранции за точност”, „Триптофан във фуража за животни: скъп, но функционален”, „Водени от нивата на безопасност” и „Ефект на функционалните съставки в храните за домашни любимци”.

       В списанието е публикувана и последната част от книжката „Органичните киселини при хранене на животните” - издание на FEFANA.

      В рубриката „Новини от FEFAC” ще откриете информация относно възможността и сроковете за евентуално повторно разрешаване на употребата на преработени животински протеини от свине при хранене на птици. 

       

       Приятно четене!

       Зооинж. Атанас Божков

       Председател на УС на СПКФ