Съдържание – брой 4/2017 г.

ПОДМЯРКА 4.2.

В очакване на последния прием по подмярка 4.2. за всички производители на комбинирани фуражи ............................................ стр. 6

ХРАНЕНЕ

Кое прави ензима Hostazym® X уникален при храненето на животните? .............................................................................................стр. 9

Рискът от високи нива на микотоксини остава................................. стр. 13

Разкриване на потенциала на брашното от инсекти при хранене на животни ................................................................................................ стр17

Високо протеиновата рапица – нов протеинов източник за свине и пуйки .................................................................................................... стр. 19

Пет начина фитогените да подобрят ефикасността при хранене на прасета..................................................................................................стр. 21

Безопасен фураж: гаранция за добри резултати.............................. стр. 24

Комбиниране на хидротермична обработка и органични киселин................................................................................................. стр. 27

Три стълба за ефикасност на фуража.............................................. стр. 28 

Органичните киселини при хранене на животните.......................... стр. 31 

НОВИНИ ОТ FEFAC

Nick Major бе избран за президент на FEFAC на XXVIII Конгрес в Кордоба, Испания............................................................................... стр. 34

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Уважаеми колеги,


       С удоволствие, Ви представям настоящия брой на списание „Фуражи и хранене”, в което ще откриете интересни статии относно „Кое прави ензима Hostazym® X уникален при храненето на животните?”, „Разкриване на потенциала на брашното от инсекти при хранене на животни”, „Високо протеиновата рапица – нов протеинов източник за свине и пуйки”, „Пет начина фитогените да подобрят ефикасността при хранене на прасета”, „Безопасен фураж: гаранция за добри резултати”, „Комбиниране на хидротермична обработка и органични киселини”, „Три стълба за ефикасност на фуража” и „Органичните киселини при хранене на животните – продължение от миналите броеве на списанието”.

     В списанието е публикувана информация относно очакването на последния прием по подмярка 4.2. за всички производители на комбинирани фуражи. Също е предоставена информация от проучване на Biomin относно завръщане на заплахите от микотоксини в повечето региони от Света, както и извършената оценка на риска.

        В рубриката „Новини от FEFAC” ще откриете информация за проведения на 8-9 юни 2017 г. в Кордоба, Испания, съвместен V конгрес на Испания за хранене на животните и XXVIII конгрес на FEFAC, където участваха двама представители на Съюза на производителите на комбинирани фуражи.

       

       Приятно четене!

       Зооинж. Атанас Божков

       Председател на УС на СПКФ