Съдържание – брой 3/2017 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Българската фуражна промишленост - Европа и Света .................. стр. 6

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Доклад на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за дейността през 2016 г., изнесен от председателя зооинж. Атанас Божков на 19 април 2017 г. пред Общото отчетно-изборно събрание .................................................................. стр. 8

ХРАНЕНЕ

Г-н Szabolcs Toth – Кемин Европа – ButiPEARL™ - капсулиран бутират за освобождаване на определено място ..........................................стр. 13

Инж. xим. Дариена Бакалова – Ръководител лаборатория „РВС Русе” ЕООД  Анализи за целите на самоконтрола ...................... стр. 15

Alltech 2017  Проучване за световното производство на фуражи................................................................................................. стр17

Miss. Emel COSKUN – EKMEKCIOGULLARI GROUP – Ekmekciogullari Group ................................................................................................... стр. 25

Г-н Искрен Легярски – „Марвел” ООД – DA 7300 NIR анализатор............................................................................................стр. 27

M.Sc.agr. Claudiu Negrea – Export HIMEL Maschinen GmbH и Илиян Костадинов – Управител на „ИНЕА ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, представител на HIMEL Maschinen GmbH в България – Фуражосмесително съоръжение от HIMEL Maschinen GmbH..............................    ......... стр. 28

Доц., д-р Илия Крачунов – „Бонмикс” ЕООД, гр. Ловеч – Топлинен стрес и възможности за намаляване на отрицателното му влияние при млечни крави ...................................................................................... стр. 30

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Уважаеми колеги,

 

       През месец април в гр. Велинград бе проведена XXVII-та пролетна научно-практическа конференция с международно участие на тема “Българската фуражна промишленост – Европа и Света”, организирана от Съюза на производителите на комбинирани фуражи. Вярвам, че за всички ни тя е била много ползотворна.. Искам да изкажа голямата си благодарност към всички колеги, лектори и приятели, които въпреки неотложните си ангажименти участваха в конференцията.

       С удоволствие, Ви представям настоящият брой на списание „Фуражи и хранене”, в което ще откриете интересни статии, разработени от лекторите, които участваха в конференцията, относно „ButiPEARL™ - капсулиран бутират за освобождаване на определено място”, „Анализи за целите на самоконтрола”, „Alltech 2017 - Проучване за световното производство на фуражи”, „Представяне на фирма Ekmekciogullari Group”, „DA 7300 NIR анализатор”, „Фуражосмесително съоръжение от HIMEL Maschinen GmbH”.

      В списанието е публикуван Доклад на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за дейността през 2016 г., който беше изнесен пред проведеното Общо отчетно-изборно събрание, както и статия на Доц. д-р Илия Крачунов относно „Топлинен стрес и възможности за намаляване на отрицателното му влияние при млечни крави”.

       

       Приятно четене!

       Зооинж. Атанас Божков

       Председател на УС на СПКФ