Съдържание – брой 1/2017 г.

ХРАНЕНЕ

Д-р Кари Уолк, старши научен сътрудник по развойната дейност, АБ Виста и д-р Димчо Джувинов, технически мениджър за Източна Европа, АБ Виста - Нов подход при използването на ензими – комбиниране на ксиланаза с високи дози фитаза при храненето на птици ................................................................................................. стр.  8

Проф. Ричард Дукатели от Катедрата по патология на домашните животни на ветеринарния факултет на университета в Гент, Белгия - Истината за пре- и пробиотиците ................................................ стр. 10

Милиарди помощници за стабилна чревна флора ....................... стр. 12

Ефектът от ябълчената киселина при хранене на млечни крави................................................................................................. стр. 14

Органичните киселини при хранене на животните ........................ стр. 15

Александър Н. Христов, Щатски университет на Пенсилвания Млечното говедовъдство в Съединените щати и околната среда ............................................................................. стр. 17

Какво e влияето на приема на фураж при бройлери и родители?.......................................................................................... стр. 23

Европейският съюз се съгласи с използването на протеин от инсекти във фуражи за аквакултури ............................................................. стр. 25

Световното производство на фуражи надхвърли 1 милиард MT...................................................................................................... стр. 26

Светът без микотоксини: 7 предизвикателства .............................. стр. 27

Фуражните добавки, алтернативно решение за здравето на черват................................................................................................ стр. 30

НОВИНИ ОТ FEFAC

План за действие на Европейската комисия относно антимикробната резистентност (АМР) ....................................................................... стр. 32


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Уважаеми колеги,

 

     Пра-пра старата българска поговорка за дебелия сняг и големия комат не е единствена сред богатата съкровищница народни мъдрости. Към нея могат да се прибавят още „Ако през януари вали сняг, годината ще е плодородна”, „Замръзнат ли на Богоявление кръстът и китката, с която ръси попът, годината ще е здрава и берекетлия”. Природата ни ощастливи в началото на 2017 г. с дълбок и траен сняг, което подхранва надеждата за богато лято. 

         След Великденските празници от 19-21 април 2017 г. Съюзът на производителите на комбинирани фуражи има удоволствието да Ви покани на XXVII пролетна научно-практическа конференция с международно участие на тема „Българската фуражна промишленост – Европа и света”, която ще се проведе в гр. Велинград.

        С радост Ви информирам, че на конференцията ще присъства г-н Александър Дьоринг – главен секретар на FEFAC. На 19 април 2017 г. в гр. Велингард ще се проведе и Общо отчетно-изборно събрание на УС на Съюза.

        С удоволствие, Ви представям настоящия брой на списание „Фуражи и хранене”, в което ще откриете интересни статии относно „Нов подход при използването на ензими – комбиниране на ксиланаза с високи дози фитаза при храненето на птици”, „Истината за пре- и пробиотиците”, „Милиарди помощници за стабилна чревна флора”, „Ефектът от ябълчената киселина при хранене на млечни крави”, „Органичните киселини при хранене на животните”, „Млечното говедовъдство в Съединените щати и околната среда”, „Какво e влияето на приема на фураж при бройлери и родители?”, „Европейският съюз се съгласи с използването на протеин от инсекти във фуражи за аквакултури”, „Световното производство на фуражи надхвърли 1 милиард MT”, „Светът без микотоксини: 7 предизви- кателства” и „Фуражните добавки, алтернативно решение за здравето на червата”.

      В рубриката „Новини от FEFAC” ще се запознаете с „Плана за действие на Европейската комисия относно антимикробната резистентност (АМР)”.

 

           Приятно четене!

           Зооинж. Атанас Божков

           Председател на УС на СПКФ