Съдържание – брой 6/2016 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Качествени суровини – гаранция за производството на качествени и безопасни фуражи..............................................................................стр. 8

РАБОТА С ПРЗ

Инж. Любина Донкова - началник отдел „Контрол на ПРЗ и торове“, Българска агенция по безопасност на храните - Продукти за растителна защита за третиране на зърно и складови помещения.........................................................................................стр. 11

ХРАНЕНЕ

Доц. д-р Илия Крачунов - „Бонмикс” ЕООД, Ловеч - Витамини и минерали – как да ги предоставим лесно и сигурно на животните.......................................................................................... стр. 15

Д-р Калин Вълканов, Биовет АД - Оптифос® – високоефективна 6-фитаза от ново поколение!...............................................................стр. 17

Седем добавки, които могат да заменят антибиотиците при хранене на птиците...............................................................................................стр. 18

Хронично медно отравяне при овце................................................стр. 20

Европейският съюз намали максималните нива на цинк във фуражите за животни..........................................................................................стр. 21

Седем съвета при замяна на царевицата с пшеница в рецепти за комбинирани фуражи за пилета-бройлери.....................................стр. 23

Деактивиране на микотоксини с естествени ензими.......................стр. 24

ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Органични микроелементи в храната за домашни любимци.........стр. 26

Как да се увеличат печалбите като се обърне внимание на влагата в храната за домашни любимци.........................................................стр. 27

НОВИНИ ОТ FEFAC

Визията на FEFAC относно управлението на безопасни фуражи: Споделена отговорност за безопасността на фуражите по цялата верига....................................................................................стр. 29

 

        Уважаеми колеги,

    През месец ноември в гр. Пловдив бе проведена XXVI есенна научно-практическа конференция с международно участие на тема “Качествени суровини – гаранция за производството на качествени и безопасни фуражи”, организирана от Съюза на производителите на комбинирани фуражи. Вярвам, че за всички ни тя е била много ползотворна. Искам да изкажа голямата си благодарност към всички колеги, лектори и приятели, които въпреки неотложните си ангажименти участваха в конференцията. По време на конференцията беше представен преведеният на български език „Кодекс на ЕС за добри практики при етикетирането на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни”.

    С удоволствие, Ви представям настоящият брой на списание „Фуражи и хранене”, в което ще откриете интересни статии относно „Продукти за растителна защита за третиране на зърно и складови помещения”, „Витамини и минерали – как да ги предоставим лесно и сигурно на животните”, „Оптифос ® – високоефективна 6-фитаза от ново поколение”, „Седем добавки, които могат да заменят антибиотиците при хранене на птиците”, „Хронично медно отравяне при овце”, „Преразглеждане от ЕК на нивата на мед във фуражите”, „Европейският съюз намали максималните нива на цинк във фуражите за животни”, „Деактивиране на микотоксини с естествени ензими”, „Седем съвета при замяна на царевицата с пшеница в рецепти за комбинирани фуражи за пилета-бройлери”, „Органични микроелементи в храната за домашни любимци” и „Как да се увеличат печалбите като се обърне внимание на влагата в храната за домашни  любимци”.

   Във връзка с подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони, в настоящия брой на списанието сме публикували второ писмо до министъра на земеделието и храните относно преразглеждане на критериите за приоритизиране на проектните предложения. Във връзка с посоченото писмо министерството на земеделието е подготвило редица промени в наредбата за прилагане на подмярка 4.2. за преработка на селскостопанска продукция, които да влязат в сила при следващия прием по тази подмярка. Освен намаляването на таваните за един проект от 3 млн. на 2 млн. евро. За да се насърчи вече съществуващият бизнес, работна група към министерството е решила проектите на фирми с 3-годишна история да получават по 5 бонус точки. Ако кандидатите не са участвали с проекти през първия прием на подмярка 4,2, тогава те ще събират нови 5 бонус точки. Целта е да се насърчат преработватели, до които първото европейско финансиране не е достигнало. Друга важна промяна са бонус точките (от 5 до 13), които ще се дават за фирми износителки. С приетите промени ще има възможност и производителите на комбинирани фуражи да получат финансова помощ.

     В рубриката „Новини от FEFAC” ще се запознаете с третата последна „Визия на FEFAC относно управлението на безопасни фуражи - Споделена отговорност за безопасността на фуражите по цялата верига”.

        Приятно четене!

 

 

        Скъпи Приятели,

   Екипът на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, Ви пожелава 2017 година да бъде изпълнена с много лични, професионални и бизнес успехи, които Ви носят удовлетворение и Ви водят напред. Нека новите идеи, печеливши начинания и просперитетът бъдат Ваши неизменни спътници и Ви окрилят да постигнете целите си и да давате най-доброто от себе си. Бъдете здрави, креативни и нека усмивките не слизат от лицата Ви!

        Весела Коледа и Щастлива Нова Година! 

Зооинж. Атанас Божков

Председател на УС на СПКФ