Съдържание – брой 5/2016 г.

ХРАНЕНЕ

Д-р Джулс Тейлър-Пикар, AlltechИрландия (превод на статия, публикувана в International Pig TopicsVolume 30, № 72015) - Повишаване производството на свинско месо чрез подобряване здравето и продуктивността на свинете майки ........ стр. 11

Доц., д-р Илия Крачунов -„Бонмикс" ЕООД, Ловеч - Флейковано зърно в дажбите на растящи телета и млечни крави (кратък обзор)................................................................................................ стр. 12

Спрете загубата на витамини и микроелементи във фуражите за животни ............................................................................................ стр. 17

Как супердозирането на фитазата подобрява конверсията на фуража при бройлери ................................................................................... стр. 18

Каква e грешката при храненето на прасета и птиците със странични животински продукти ....................................................................... стр. 19

Ефикасността на пробиотиците е изключително променлива ..... стр. 20

Проф. С. Сурджийска, д-р И. Маринов - България - Изпитване ефекта от добавката наButyForm® при пилета бройлери ............ стр. 22

Разгадаване на реалните заплахи от маскираните микотоксини . стр. 25

НОВИНИ ОТ FEFAC
Визията на FEFAC за фуражната промишленост: 
Животновъдният сектор, основан на знанието като надежден конкурентноспособен партньор .......................................................................................... стр. 27


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Уважаеми колеги,
 
          В началото на месец ноември тази година Съюзът на производителите на комбинирани фуражи има удоволствието да Ви покани на XXVI есенна научно-практическа конференция с международно участие на тема “Качествени суровини - гаранция за производството на качествени и безопасни фуражи”, която ще се проведе в гр. Пловдив. Медиен партньор по време на конференцията ще бъде „Гласът на фермера”. Вярвам, че за всички нас темите, които ще бъдат разгледани ще са много полезни и интересни.
       
        Излезе от печат на български език „Кодексът на ЕС за добри практики при етикетирането на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храни”, който беше одобрен официално от Европейската комисия.
         
          С удоволствие, Ви представям настоящият брой на списание „Фуражи и хранене”, в което ще откриете интересни статии относно „Повишаване производството на свинско месо чрез подобряване здравето и продуктивността на свинете майки”, „Флейковано зърно в дажбите на растящи телета и млечни крави (кратък обзор)”, „Търсите ли алтернатива на Етоксиквин”, „Спрете загубата на витамини и микроелементи във фуражите за животни”, „Как супердозирането на фитазата подобрява конверсията на фуража при бройлери”, „Каква e грешката при храненето на прасетата и птиците със странични животински продукти”, „Ефикасността на пробиотиците е изключително променлива”, „Изпитване ефекта от добавката на ButyForm® при пилета бройлери” и „Разгадаване на реалните заплахи от маскираните микотоксини”.
       
         Във връзка с подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони и публикуваното в миналия брой на списанието писмо до министъра на земеделието и храните, относно преразглеждане на критериите за приоритизиране на проектните предложения, в настоящия брой на списанието сме публикували писмо отговор от г-н Васил Грудев – заместник министър на земеделието и храните.
         
           В рубриката „Новини от FEFAC” ще се запознаете с „Визията на FEFAC за фуражната промишленост: „Животновъдният сектор, основан на знанието като надежден конкурентноспособен партньор”.
       
         В следващия брой на списанието ще бъде публикувана и последната трета визия на FEFAC, касаеща развитието на сектор „Фуражи” в рамките на Европейския съюз.
 
             Приятно четене!
 
             Зооинж. Атанас Божков
             Председател на УС на СПКФ