Съдържание – бр.3, 2016г.


Научно-техническа Конференция: Животновъдството и фуражната промишленост– стр.7
Устав на съюза на производителите на комбинирани фуражи– стр.9
Елена Караманова: Животновъдството в България 2016-2017 година– стр.12
Проучване на Alltech за световното производство на фуражи– стр.15

ХРАНЕНЕ
Проф. ден Лидия Ангелова: За фуража и храненето на некастрирани прасета за угояване от съвременен генотип– стр.23
Димитър Белоречков: Нутригеномиката и производството на фураж за птици– стр.28

XXVII КОНГРЕС на FEFAC - 21-22 Април 2016 Анталия Турция
Кръговата икономика предвижда обрат за препозициониране на фуражната промишленост в ЕС – стр.30

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В началото на пролетта премина 25-тата конференция, организирана от Съюза на производителите на комбинирани фуражи. Вярвам, че за всички ни тя е била много ползотворна.

Искам да изкажа голямата си благодарност към инж. Атанас Дарджиков за добре създадената организация за провеждането на една запомняща се юбилейна конференция под надслов „Животновъдството и фуражната промишленост”, както и за съдействието при въвеждането ми в работата на Съюза.

Искам да благодаря на всички Вас за подкрепата, която имам. Вярвам, че заедно ще можем да решим всички трудности и проблеми, които възникват в ежедневната ни работа.

Изказвам едно голямо „Благодаря” за доверието, което ми гласувате, за да защитавам интересите на един сектор, който е от първостепенно значение за хранителната верига.

С удоволствие Ви представям настоящият брой на списание „Фуражи и хранене”, в което ще откриете интересни статии относно „Перспективите в животновъдството в Република България през 2016 – 2017 г.”, „За фуража и храненето на некастрирани прасета за угояване от съвременен генотип”, „Нутригеномиката и прозводството на фураж за птици” - част първа. Продължението на статията ще бъде публикувано в следващия брой на списанието.

В рубриката „Новини от FEFAC” ще се запознаете с темите, разглеждани по време на XXVII Конгрес на FEFAC, който се проведе от 21 до 22 Април 2016 г. в Анталия, Турция. В следващите броеве на списанието ще бъдат публикувани трите визии на FEFAC, касаещи развитието на сектор „Фуражи” в рамките на Европейския съюз.

В списанието е публикувано и проучването, направено от Alltech за световното производство на фуражи през 2015 г. Информацията е много полезна, за да видим къде се намираме и какви решения трябва да се вземат, за да се повиши производството на комбинирани фуражи в България.

Приятно четене!

Зооинж. Атанас Божков
Председател на УС на СПКФ