Съдържание – бр.5, 2015г.


А. Дарджиков: “Уважаеми Колеги” – стр.1
Представяме Ви: Фуражния завод “Васил Костов” ООД – стр.2

ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО НА ФУРАЖИТЕ
Н. Шонов: “Гранулиране и екструдиране при производството на комбинирани фуражи” – стр.8
И. Гайдажиев: “Методика за измерване на контаминацията и хомогенността на комбинирани и допълващи фуражи” – стр.12

ФУРАЖНИ СУРОВИНИ И КОМПОНЕНТИ
А. Цапис: “Богатството алги” – стр.14

ХРАНЕНЕ
Н. Тодоров - Защо за преживните животни се произвеждат малко комбинирани фуражи и как да се преодолее това – стр.17
Л. Ангелова - За фуража и храненето на високопродуктивни свине за разплод от съвременен генотип – стр.20

ИНФОРМАЦИЯ
Мениджъри, внимавайте с “ефекта Handy” – стр.29
“Печалба” не е мръсна дума – стр.30
Селскостопанският комитет на Европейската комисия отхвърли проекто-закона за генномодифицираните фуражи – стр.30