Съдържание – бр.5, 2014г.


Новини от FEFAC
Среща на Александър Дьоринг, главен секретар на FEFAC, с представители на СПКФ – стр.6
FEFAC засилва кооперирането с асоциациите на производителите на фураж в Румъния и България – стр.6
Преработване на законодателството за медикаментозните фуражи: последен етап на пълния преглед на законодателството на ЕС за фуражи – стр.7
Среща на работната група по хигиена и контрол на фуражите – стр.7

Информация от СПКФ
Н. Хоке - Подобряване на продуктивните показатели при свине майки с използването на пробиотик от живи дрожди Levucell-SB –стр.9
Среща - семинар на СПКФ - стр.10
Цена на комбинираните фуражи, зърнените житни и белтъчните фуражи - стр.11

Безопасност на фуражите
А. Клифърд - Здравословно хранене: животните и хората си взаимодействат – стр.13
Унищожаване на салмонелата в храната за домашни любимци – стр.17

Хранене
Б. Маринов - Хранене на зайци (II част) – стр.19

Информация
Германия, Англия и Холандия вероятно ще се изправят пред забрана на рязането на човките– стр.28

 СРЕЩА НА АЛЕКСАНДЪР ДЬОРИНГ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА FEFAC, С ПРЕДСТАВИТЕЛИ на СПКФ

Уважаеми колеги,

На 29 август 2014 г. главният секретар на FEFAC А. Дьоринг посети България. Срещата с представители на СПКФ се състоя в офис на производствено-финансовата група “Техра” в Ловеч. Крачунов приветства А. Дьоринг с добре дошъл и направи презентация на дейността на “Бонмикс” ООД. Той запозна присъстващите участници в срещата с новите продукти “Сънпро-46” и “Сънпро-20”. Сънпро-46 се използва както от големи производители в страната ни, така и от държави-членки на ЕС и от държави, които не са членки на Съюза.

А. Дьоринг също направи презентация относно структурата и дейността на FEFAC в дългосрочен план 2013- 2016 година. Обърна особено внимание на политиката за управление на безопасността на фуража, практическото й приложение и управлението на риска.

Цялата презентация на А. Дьоринг ще бъде преведена и публикувана в следващия брой на списанието.

Христинета Станчева,
председател на СПКФ


FEFAC засилва кооперирането с асоциациите на производителите на фураж в РУМЪНИЯ и БЪЛГАРИЯ

Брюксел, 1 септември 2014 г.

По време на изпълнението на договорите за членство, подписани с Румънската асоциация по фуражна промишленост (ANFNC) през 2014 г. и Съюза на производителите на комбинирани фуражи (BFMA) през 2013 г., FEFAC ще засили регионалното коопериране като част от кампанията на фуражната промишленост да улесни приложението на законодателството на ЕС по фуражите и Добрите производствени практики в Югоизточна Европа по цялата верига на фуражното производство. По време на съвместната експертна среща в Орадеа на 28 и 29 август 2014 г. в Букурещ президентът на ANFNC Йосиф Пазурич изрази своите очаквания, че близкото сътрудничество между FEFAC и ANFNC ще позволи на румънската фуражна промишленост да отключи пълния си потенциал на производството на фуражи и на животновъдството в Румъния. Той отбеляза, че сегашното производство на комбинирани фуражи от приблизително 2,5 млн. тона може да бъде удвоено през следващите десет години при условие, че европейското законодателство и официалният контрол се прилагат равномерно в целия фуражен сектор.

На съвместната среща на 29 август 2014 г. в Ловеч председателят на СПКФ д-р Христинета Станчева се съгласи относно необходимостта от засилване на сътрудничеството между българската фуражна промишленост и компетентните контролни органи за насърчаване на подход, основан на риска в програмите за контрол както в обществения, така и в частния сектор.

Президентът на FEFAC Руд Тийсен предлага съвместно да се организира регионален семинар за индустрията и компетентните контролни органи в държавите-членки на ЕС от Югоизточна Европа, взимайки под внимание резултатите от докладите от мисиите на FVO и Добрите производствени практики на асоциациите на националните фуражни промишлености по отношение на сътрудничеството и обмена на информация с компетентните контролни органи.

Той подчерта, че FEFAC напълно споделя визията на FVO в ЕС, че тясното сътрудничество между частния сектор и официалния контрол е най-ефективният път напред за осигуряване на съответствие с целите на ЕС за безопасност на фуражите. FEFAC ще защитава тази гледна точка на предстоящите политически дискусии в Европейския парламент и на равнището на Съвета на Европа за преглед на законодателството на ЕС относно официалния контрол.