Съдържание – бр.2, 2014г.


С. Нортир - Да заемеш най-хубавото място у дома – стр.6
На първо място - безопасност. Най-новото в НАССР, ДПП и други програми в помощ на осигуряването на безопасност и качество на вашите продукти за домашни любимци – стр.8

Информация от СПКФ
Цени на комбинираните фуражи и на зърнените житни и белтъчни фуражи. – стр.10

Хранене
Б. МариновХранене на зайци (I част) – стр.14
Хранене на прасета с течна храна - здраве на чревния тракт. – стр.21
Храненето за постигане на генетичния потенциал на птиците. – стр.23

Информация
Създаване на споделена стойност за агробизнеса. – стр.25
П. Руджери - Бизнесът трябва да промени навиците си, защото пречат да се видят новите възможности – стр.26

 Признание


Лъчезар Димитров

На 13 март 2014 г. в дома музей на Петко и Пенчо Славейкови в София Р. Златанова от Съвета на европейската бизнес общност връчи “Златен печат” на Лъчезар Димитров, управител на фуражното предприятие “Протеин 98” АД, Шумен, за високи постижения в управлението и прилагането на съвременни модели в българската фуражна промишленост и за утвърждаване на националното достойнство и просперитет.

Предложението за утвърждаване на “Протеин 98” за почетен член на Съвета на Европейската бизнес общност е на правено от представители на Университета за национално и световно стопанство, на Аграрния университет и на Клуба на българския научен и културен елит.

Управителният съвет на СПКФ поздравява колектива на “Протеин 98” АД с управител Лъчезар Димитров и им пожела ва по-нататъшни успехи, като водещ принцип да в бъдещата им дейност бъде все по-задълбоченото и по-целенасоченото внедряване на новостите в науката и практиката, изпълнявайки своята социална отговорност в развитието на българското общество!

ЧЕСТИТО!

Д-Р ХРИСТИНЕТА СТАНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СПКФ