Съдържание – бр.1, 2014г.


Информация от FEFAC
Президентът на FEFAC Руд Тийсенс наблегна на необходимостта за верижно коопериране за справяне с политическите и природните предизвикателства. – стр.6

Информация от СПКФ
Цени на комбинираните фуражи и на зърнените житни и белтъчни фуражи. – стр.8

Безопасност на фуражите
С НАССР и с фуражни добавки успешно се контролира салмонелата в SADA. – стр.10
Салмонелата в храната на животните. – стр.12

Хранене
Б. Маринов - Хранене на охлюви. – стр.13
Оптимално хранене с витамини. – стр.17
Влияние на смески с ниско съдържание на суров протеин, балансирани с добавени аминокиселини, върху продуктивността на стокови кокошки носачки. – стр.21

Фуражни суровини и компоненти
Ензими за нескорбелните полизахариди играят положителна роля при образуването на пребиотици. – стр.23

Информация
Добър шеф ли сте? – стр.25
Годишно съдържание за 2013 година. – стр.27

О Б Я В А

Управителният съвет на СПКФ организира научно-практическа конференция, посветена на
Новости в производството на комбинирани фуражи и в храненето на животните.

Тя ще се проведе от 28 до 30 април 2014 г. в гранд хотел „Фламинго” в курорта „Албена” край гр. Добрич.

Всички, които желаят да участват в конференцията със свои доклади, научни съобщения или да представят свои продукти, фуражни компоненти и добавки, съоръжения, апаратура и други, свързани с фуражното производство и храненето, могат да направят своята заявка най-късно до 15 март 2014 г.

Очакваме Вашите предложения, с което се надяваме да обогатите тематиката на конференцията. Уверени сме, че по този начин ще допринесете конференцията да стане по-полезна и по-всестранно да бъдат задоволени професионалните интереси на производителите на комбинирани фуражи. Може да предложите и теми, които да бъдат разгледани на конференцията.

За контакти:
1619 София, бул. Цар Борис III № 218
Тел: 02/957 11 49;
факс 02/957 11 87
GSM: 0888922116
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
www: feedspkf.com

С уважение: Христинета Станчева
председател на СПКФ