Съюз на производителите на комбинирани фуражи извършва:

1. Консултации относно етикетирането на фуражи - комбинирани фуражи, фуражни суровини, премикси, фуражни добавки, храни за домашни любимци и медикаментозни фуражи;
2. Изготвя системи за самоконтрол на оператори от фуражния сектор - НАССР план, Добри търговски и хигиенни практики, Добри производствени и хигиенни практики, Добри земеделски практики, Добри фермерски практики и др.
3. Консултации по приложимото национално законодателство и правото на ЕС в сектор "Фуражи".

За повече информация на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на тел. 0876916949
 

 

 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

ОБЯВА


Юни 2016г.

П О К А Н А,

Обучение на тема: 

„ЕТИКЕТИРАНЕ НА ФУРАЖИ. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ФУРАЖИ. РАБОТА С РЕГИСТЪРА НА ФУРАЖНИТЕ ДОБАВКИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1831/2003”

29 юни – 01 юли 2016 г.
спахотел „Калиста”
Старозагорски минерални бани

Краен срок за заявяване на участие
20.06.2016 г

Такси за участие:
за членове на СПКФ – 65,00 лв.
за нечленуващи в СПКФ – 85,00 лв.
(в т.ч обяд и официална вечеря)

Цена на нощувките:
- за единична стая – 70,00 лв, на човек 
- за двойна стая – 90,00 лв
в т. ч. закуска и паркинг

Нощувките се заплащат при регистрация в хотела

Моля всички участници да направят предварителна заявка за хотел в СПКФ по телефон или по e-mail!

За контакти:
СПКФ, София 1619
Бул. Цар Борис III 218
тел. 02/957 11 49
GSM: 0885 141 430; 0876 916 949
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ПРОГРАМА

29.06.16 г. - настаняване в хотела след 16.00 ч.

30.06.16 г.:
08.00-09.00 ч. Закуска
09.30-09.45 ч. Откриване на обучението
09.45-13.00 ч. Етикетиране на фуражи (съвместно изготвяне на етикети нафуража)
13.00-14.00 ч. Обяд
14.00-15.00 ч. Вземане на проби от фуражи.
15.00-15.30 ч. Кафе пауза.
15.30-16.15 ч. Работа с Регистъра на фуражните добавки съгласно Регламент (ЕО) №1831/2003
16.15-16.30 ч. Връчване на сертификати от проведеното обучение и закриване на курса.
19.30 ч. – Официална вечеря
01.07.2016 г. Отпътуване

Обучението ще завърши с получаване на сертификат за всеки участник.

Лектор: зооинж. Атанас Божков

ОБЯВА


Януари 2016г.

От сдружение „Съюз на производителите на комбинирани фуражи”,

Гр. София 1000, бул. „Витоша“ №15 , ЕИК по БУЛСТАТ 121057094

Управителният съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква:

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

на 25 март 2016 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Българска стопанска камара, ул. Алабин № 16-20, София, I етаж, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на Председателя на УС за дейността на СПФК за 2015 година.
2. Отчет на Контролния съвет за финансовото състояние на СПФК за 2015 година.
3. Приемане на проект за дейността и бюджета на СПКФ за 2016 година.
4. Избор на Председател.
5. Промени в устава.
Присъствието на членовете на Съюза е задължително.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред.

Управителен съвет на СПКФ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Декември 2015г.

Тази есен бе много добронамерена към нас. Никой не може да се оплаче, че не е могъл да прибере и съхрани есенната реколта в цялото си многообразие. Винзаводите и домашните изби също усилено се готвят да ни зарадват за празниците.

Не така обаче стои въпросът с осигуряването на различните видове месо и месни произведения наше производство. На състоялата се “кръгла маса” по време на “Месоманията” в залите на “ЕКСПО” в София под наслов “Производители и преработватели - заедно за повече български храни”, докладите, които бяха подготвени и изнесени от членове на Асоциациацията на земеделските производители, показаха големия недостиг на българско месо във всичките му разновидности на пазара. Основният внос е на говеждо месо, голям е делът и на внесеното свинско месо. Знае се, че производството на колбаси у нас е почти също с месо от други държави. По-малък е вносът на бройлерно месо и разфасовки. Вносното месо по принцип е дълбоко замразено. Не вярваме, че то е лошокачествено или опасно. То също трябва и преминава през всички- те контролни изследвания и проверки.

Но защо нямаме достатъчно производство? Почти половината от зърнената реколта изнасяме в чужбина като суровина. Фуражната ни промишленост произвежда годишно около 1 млн. тона комбинирани фуражи, а може да произвежда в пъти повече. В тази насока е отправено и искането на Съюза ни за провеждане с Министерството на земеделието и храните кръгла маса, на която да бъдем запознати с подпомагането и стимулирането, които се осигуряват за рязко нарастване на животновъдството у нас по всички направления и съответно с това животинската продукция.

Износът на зърното трябва да бъде с неговата подобаваща “добавена стойност”.

Надяваме се тази среща да стане в началото на следващата година. Наближават светли празници. Идва време за подаръци и подготовка за празнуване. Време за семейството, за децата, за близките. И в Тихата и Свята нощ пред Рождество заедно с близките си нека се помолим за мир и спокойствие, да се помолим за здравето на всички, за бъдеще- то на децата и внуците ни.

Нека празнуваме Коледа с радост в душите и след кратка пауза да посрещнем Новата 2016 година.

Тази година почивните дни дават възможност за пълноценно празнуване, срещи с близки, заслужена почивка.

Както винаги ще очакваме Новата Година да донесе нещо ново, нещо положително, нещо променено. Дано!

Скъпи колеги,
От сърце ви пожелаваме много весела Коледа!
Нека Новата година да бъде за всички здрава, спорна и доходна.
А на 4-и януари догодина продължаваме, нали.......

Запазете този брой на списанието и нека по-дълго време да стои на бюрото ви. Той е препълнен с много позитивна енергия , която излъчват хубавите пожелания на нашите колеги в рекламите.

инж. Атанас Дарджиков,
председател на УС на СПКФ

Важна информация


Актуален линк

Българска агенция по безопасност на храните, ви уведомява, че в Официалния вестник на Европеския съюз са публикувани следните Регламенти, които се прилагат пряко и са свързани със сектора на фуражите:
1. Регламент (ЕС) 2015/1905
2. Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1761

СЪОБЩЕНИЕ

На Управителния съвет на
Съюза на производителите
на комбинирани фуражи


Считаме, че е наложително да проведем втора за тази година научно-практическа конференция, която да бъде посветена на следните важни за практическата дейност на фуражните предприятия проблеми:

1. Състояние на зърнената реколта 2015 година у нас и в света. Търговията със зърно за целите на фуражната промишленост.

2. Добрата хигиенна практика при производството на комбинирани фуражи и премикси. Стандарти на Европейския съюз.

3. Оптималната лаборатория за различните фуражни предприятия и търговците на фуражни компоненти. Експресни методи за анализ.

4. Възможности за получаване и използване на европейските фондове във фуражните предприятия.

5. Охрана на труда във фуражните предприятия и противопожарната охрана.

6. Презентации на наши и чуждестранни фирми.

Към тези предварително обявени теми Вие може да изпратите свои предложения на адреса и телефоните на Съюза, за което предварително Ви благодарим.

Конференцията ще се проведе от 21 до 23 октомври 2015 г. в хотел “Янтра” във Велико Търново.

Повече подробности по конкретизирането на темите и провеждането на конференцията ще публикуваме в бр. 4/2015 г. на списанието.

Инж. Атанас Дарджиков,
председател на Управителния съвет на СПКФ

АКТУАЛНО

НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ


Инж. Атанас Дарджиков – НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПКФ

На проведеното Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи за председател на Съюза с голямо мнозинство бе избран инж. Атанас Дарджиков.

Роден е на 9 май 1938 г. в гр. Враца. През 1962 г. завършва Висшия институт по хранително вкусова промишленост, гр. Пловдив, специалност „Зърнoсъхранение и зърнопреработка”. Същата година започва работа в зърнено-фуражния комбинат гр. Долна Митрополия, Плевенска област. През 1966 г. е преназначен в гр. Стара Загора, където отговаря за строителството на фуражния завод, а след това е последователно негов заместник Директор и Директор. През 1973 г. е назначен за заместник Генерален Директор на Държавно стопанско обединение, ДСО „Зърнени храни и фуражна промишленост”, където ръководи производствено –технологичния сектор.

От 1978 г. е Главен Директор на Мелничен комбинат, гр. София. Под негово ръководство започва строителството на новата мелница.

През 1982 г. отново се връща в Стопанско обединение „Зърнени храни и фуражна промишленост” гр. София, като заместник Генерален Директор по производствено-техническите въпроси.

След закриване на обединението през 1991 г. основава ЕООД „Хрансервизинженеринг” и е назначен за негов управител. По онова време дружеството е единствената организация, доставяща на фуражните заводи в страната техника и вносни компоненти.

През 1994 г. преминава в частния бизнес, като основава фирма „Натурела фуд” ООД, която се занимава главно с консултантска и търговска дейност в областта на фуражната промишленост.

От 2002 г. фирмата му се слива с фирма „Техра” под името „Техра Нова”, където работи като управител почти до края на 2014 г.

Повече от 50 г. инж. Дарджиков е отдал на развитието на фуражната промишленост у нас. Той е един от доайените на тази промишленост в България. Специализирал е в Белгия и е посещавал много фуражни заводи, обединения и водещи фирми в САЩ и Европа.

Инж. Атанас Дарджиков е един от основателите на СПКФ през 1993 година. Той е бил председател на СПКФ от 2002 до 2006 г.

Пожелаваме му успешен мандат!
Общо събрание на СПКФ

П О К А Н А

СЪЮЗ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ


НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗОПАСЕН ФУРАЖ ЗА ЖИВОТНИТЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ХРАНА ЗА ХОРАТА

15-17 април 2015 година
Хотел „Гранд хотел Янтра” град Велико Търново
Лекциите ще бъдат изнесени от компетентни лектори от МЗХ, БАБХ и водещи наши и чужди фирми.
Откриване: 16 април 10,00 часа.

Такса участие:
За членове на Съюза 110 лв.
За нечленуващи – 130 лв.
Такса за презентация на фирма – 100 лв.
Цена на изложбена площ – 60 лв на маса.

Нощувките се заплащат при регистрация в хотела:
За стая с едно легло – 75,00 лв.
За стая с две легла – 98 лв.

Таксите по банков път да се внесат до 10 април 2015 г. или на място при регистрацията на участниците.
СПКФ; София 1000, бул. Витоша 15; банка ДСК-ЕАД-4
IBAN BG 19STSА93000010117527
BIC STSABGSF

Моля всички участници да направят предварителна резервация за хотел до 08. 04 2015 в СПКФ по телефон или по е-мейл!
Тел.: 029571149; 0888922116
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

О Б Я В А

СЪЮЗ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ


Управителният съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

на 18 март 2015 г. в 10.30 часа в зала 1 на Българската стопанска камара, ул. Алабин № 16-20, София, при следния дневен ред :
1. Отчетен доклад на Управителния съвет за дейността на СПКФ през периода 2012 - 2014 година.
2. Отчет на Контролния съвет за финансовото състояние на СПКФ за 2014 година.
3. Приемане на проект за дейността на СПКФ и на бюджет за 2015 година.
4. Избор на председател, Управителен съвет и на Контролен съвет.

Присъствието на членовете на Съюза е задължително.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред.

Управителен съвет на СПКФ

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА СПИСАНИЕ “ФУРАЖИ И ХРАНЕНЕ” ЗА 2015 Г.


Списание “Фуражи и хранене” - орган на Съюза на производителите на комбинирани фуражи, е единственото специализирано професионално издание за производството на фуражи и хранене на животните. То се издава вече петнадесет години.

На страниците на списанието ще намерите най- новите постижения в областта на технологиите на производство на комбинирани фуражи, на храненето на различните видове и категории животни, реклами на фирми, чиято дейност е тясно свързана с отрасъла, най-важното от съюзния живот и международни прояви на бранша, най-важните законови и нормативни актове и други.

Годишният абонамент за 6 книжки е 39 лв., а цената на една книжка - 6,50 лева.

Може да се абонирате в редакцията на списанието чрез банков или пощенски превод, като посочите “абонамент за списанието”.

Телефон за справки: 02/ 957 11 49

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И КОНФЕРЕНЦИИ

ОТ 09 ДО 11 ЮНИ 2015 Г.
В КЬОЛН, ГЕРМАНИЯ


FIAAP - Специализирана за фуражни компоненти и добавки

VICTAM - Специализирана за технологиии във фуражното производство

GRAPAS - Съвременни технологии за преработка на зърното

Merry Christmass And A Happy New Year


Merry Christmass

Брюксел, 1 септември 2014г. (14)СР17

FEFAC засилва кооперирането с асоциациите произвеждащи фураж в Румъния и България


По време на изпълнението на договорите за членство подписани с Румънската асоциация по фуражна промишленост (ANFNC) през 2014 година и Съюза на производителите на комбинирани фуражи (BFMA) през 2013 година FEFAC ще засили регионалното коопериране като част от кампанията на фуражната промишленост да улесни приложението на законодателството на ЕС по фуражите и Добрите производствени практики в юго-източна Европа по цялата верига на фуражно производство. По време на съвместната експертна среща в Орадеа на 28 август 2014 и на 29 август в Букурещ, президента на ANFNC г-н Йосиф Пазурич изрази своите очаквания, че близкото сътрудничество между FEFAC и ANFNC ще позволи на румънската фуражна промишленост да отключи пълния си потенциал на производство на фуражи и животновъдство в Румъния. Той отбеляза, че настоящото производство на комбинирани фуражи от приблизително 2,5 милиона тона може да бъде удвоено през следващите десет години при условие, че европейското законодателство и официален контрол се прилагат равномерно в целия фуражен сектор.

FEFAC meeting

На съвместната среща на 29 август 2014 в Ловеч председателят на СПКФ - г-жа Христинета Станчева се съгласи относно необходимостта от засилване на сътрудничеството между българската фуражна промишленост и компетентните контролни органи за насърчаване на подход основан на риска в програмите за контрол както при официалния така и в частния сектор.

Президентът на FEFAC г-н Руд Тийсен предлага съвместно да се организира регионален семинар за индустрията и компетентните контролни органи за страните членки от югоизточна Европа взимайки под внимание резултатите от докладите от мисиите на FVO и добрите производствени практики на асоциациите на националните фуражни промишлености по отношение на сътрудничество и обмен на информация с компетентните контролни органи.

Той подчерта, че FEFAC напълно споделя визията на FVO в ЕС, че тясното сътрудничество между частния сектор и официалния контрол е най-ефективния път напред за осигуряване на съответствие с целите на ЕС за безопасност на фуражите. FEFAC ще защитава тази гледна точка на предстоящите политически дискусии в Европейския парламент и на равнището на Съвета на Европа за преглед на законодателството на ЕС относно официалния контрол.

О Б Я В А


Управителният съвет на СПКФ организира научно-практическа конференция, посветена на
Новости в производството на комбинирани фуражи и в храненето на животните.

Тя ще се проведе от 28 до 30 април 2014 г. в гранд хотел „Фламинго” в курорта „Албена” край гр. Добрич.

Всички, които желаят да участват в конференцията със свои доклади, научни съобщения или да представят свои продукти, фуражни компоненти и добавки, съоръжения, апаратура и други, свързани с фуражното производство и храненето, могат да направят своята заявка най-късно до 15 март 2014 г.

Очакваме Вашите предложения, с което се надяваме да обогатите тематиката на конференцията. Уверени сме, че по този начин ще допринесете конференцията да стане по-полезна и по-всестранно да бъдат задоволени професионалните интереси на производителите на комбинирани фуражи. Може да предложите и теми, които да бъдат разгледани на конференцията.

За контакти:
1619 София, бул. Цар Борис III № 218
Тел. +3592-957 11 49
факс. 02-957 11 87
Мобилен. 0888-922116
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
www: feedspkf.com

С уважение: Христинета Станчева
председател на СПКФ

 

FEFAC


FEFAC приветства с добре дошли Хърватската и Българската асоциации на производителите на комбинирани фуражи с активното им членство

От 5 до 8 юни т.г. в Краков, Полша, се проведе ХVI конгрес на FEFAC с тема: "Как да останем печеливши в нестабилно време".
По време на конгреса бяха официално избрани две нови организации за активни членове на FEFAC - Grupacila Industrje Stocne Hrane (CFIA), Хърватия, и Съюза на производителите на комбинирани фуражи (Bulgarian Feed Manufacturers Association BFMA).
Членството беше официализирано с подписването на договори между FEFAС и новоприетите членове от Степан Сабляк, президент на CFIA, и д-р Христинета Станчева, председател на СПКФ. Договорите влизат в сила от 1 юли 2013 г.
С тези два нови членове от 1 юли 2013 г. FEFAС ще наброява 24 асоциации от 23 държави-членки на Европейския съюз.
Бюлетин на FEFAС,

 

FEFAC

Съобщение


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Научно-техническата среща на СПКФ на тема „Предизвикателства и проблеми пред фуражната промушленост” ще се проведе от 16 до 18 април 2013г в спа хотел „Калиста” на Старозагорски минерални бани.

Регистрация и настанаване от 16 април.

Краен срок за заявяване на участие - 10.04.2013 г.

 

Такси за участие:

за членове на СПКФ – 110 лв.

за нечленуващи в СПКФ – 130 лв.

Такса за презентация  на фирма - 100 лв.

Цена на изложбена площ - 60 лв на маса.

Нощувките се заплащат при регистрация в хотела:

за  стая с едно легло – 70.00 лв.

за стая с две легла – 90.00 лв.

Таксите по банков път да се внесат до 12.04.2013 г.

СПКФ

София 1000, бул. Витоша 15

Банка ДСК – ЕАД - 4

IBAN BG 19STSA93000010117527

BIG STSABGSF

Таксите могат да се внесат и при регистрацията на участниците в хотела.

За  контакти: 

СПКФ, София 1619, ул. “Цар Борис III” № 218

тел: 02/957 11 49 

факс: 02/957 11 87

 е-mail: bfma@abv.bg

 

ПРОГРАМА

16 април 2013 г. - вторник от 16 ч - Регистрация на участниците                                     
17 април 2013 г. - сряда 8.00-10.00 ч - Регистрация на участниците                                        
 10.00-10.15 ч - Откриване на конференцията д-р Христинета Станчева, председател на СПКФ

10.15-10.45 ч - “Роля и дейност на FEFAC върху ключовите предизвикателства пред фуражната промишленост” лектор: Марек Кумпрехт, председател на CMSOZZN, Република Чехия                             
 10.45–11.15 ч - “Микотоксините – превенция, контрол и отговорност на операторите от фуражния сектор” лектор: зооинж. П. Манева, директор на Дирекция „Контрол  на фуражите” в БАБХ                        
 11.15–11.45 ч - “Перспективи за развитие на животновъдството в България” лектор: д-р З. Възелова, директор на Дирекция “Животновъдство” в МЗХ        
 11.45–12.15 ч - “Влияние на електролитния баланс в дажбите върху здравословното състояние и продуктивността на животните” лектори: проф.С. Сурджийска, проф. Л. Ангелова, зооинж. М. Тенчев
 12.15-12.45 ч - Разисквания по докладите
 
 13.00-14.00 ч - Обедна почивка

ПРЕЗЕНТАЦИИ
 14.00–14.30 ч -“Новости при храненето на прасета” лектор: проф. А. Илчев, Аграрен факултет на Тракийския  университет в  Ст. Загора
 14.30–15.00 ч - “Управление на риска от микотоксини” лектор: Р. Борутова, “Биомин”, Австрия
 15.00–15.30 ч - Представяне на продукти на “Кемин – Европа”
 15.30–16.00 ч - Представяне на продукти на “Бонмикс” ЕООД,  Ловеч
 16.00–17.30 ч - Отчетно събрание на СПКФ за дейността през 2012 г.  
 17.30–18.30 ч - ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 20-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ
 19.30 ч - Официална вечеря с музикална програма

 

         

World Mycotoxin Forum_2012


IDMA 2013

5 Международна изложба от 4 до 7 април 2013 г за мелнично оборудване, фуражни заводи и технологии за хранителната промишленост, лабораторно оборудване, опаковачни машини, резервни части и международна търговия.

Istanbul Expo Center / Палати 9-10-11 / Турция

за повече информация:

www.idma.com.tr

 

 

World 	Mycotoxin Forum_2012


World Mycotoxin Forum

7ма Конференция на Световен форум по микотосини и 13 IUPAC Международен симпозиум по микотоксини и фикотоксини

ще се организират едновременно от 5-9 ноември в Световния търговски център в Ротердам/ Холандия

за повече информация:

www.wmfmeetsiupac.org

EuroTier_2012


EuroTier

Международна животновъдна изложба

Хановер/Германия

13-16 ноември 2012 г.

Очакват се 2100 изложители от 50 страни.

за повече информация:

www.eurotier.com

 

space_2012


Международно Изложение - SPACE 2012

September 11-14 / 2012

Rennes; France

за повече информация:

www.space.fr