Съдържание – бр.2, 2012г.

Информация от СПКФ
Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи – стр.6
Отчет на Управителния съвет на Съюза на производителите на комбинирани фуражи през периода 2009-2011 година – стр.9
Проект за дейността на Съюза на производителите на комбинирани фуражи през 2012 година – стр.14
Технологии и качество на фуражите
Използване на иновации за съставяне на рентабилни смески за прасета – стр.16
Фуражни суровини и компоненти
Атанас Кирилов - Бирената каша - фураж за преживните – стр.18
Беро Маринов - Хранене и скелетни нарушения при пилета бройлери – стр.21
Димитър Белоречков - Правилното калциево хранене и ефектът върху качеството на яйчната черупка и костите при кокошките носачки – стр.26
Използване на въглехидратите във фуражите за прасета и птици за намаляване на разхода на фураж – стр.31
Креамино – стр.33