Съдържание – бр.1, 2012г.

Христо Станчев - Използване на субпродуктите от биогоривата
в комбинираните фуражи за птици – стр.6
Технологии и качество на фуражите
Иновации в технологията на екструдирането – стр.12
По-доброто качество на гранулите увеличава продуктивността на бройлерите – стр.15
Фуражни суровини и компоненти
Б. Фукс, У. Гейер - Микроелементите като добавка при храненето на прасета: "По-малко е по-добре” – стр.18
Ефект на различни източници на сяра и нейното количество върху продуктивността на бройлерите – стр.20
Влакнините - липсващият хранителен елемент при свинете – стр.23
Ефективно производство на малки прасета с лизофорте – стр.26
Избор на най-добрия тест за определяне на ефекта от органични микроелементивъв фуражите за птици – стр.28
Хранене - Повишаване на млечната продуктивност чрез оптимизиране на влакнините в дажбите на крави – стр.31
Ацидози в търбуха на говедата в угоителните комплекси – стр.33
Проучвания за баланса на енергията и хранителните вещества във фазата на подготовка и на лактация при свине майки – стр.34