За да станете член на Съюза на производителите на комбинирани фуражи е необходимо да попълните образеца на молбата за членство и да ни я изпратите по пощата или по имейл на посочените контакти.

Образец на молбата за членство можете да изтеглите оттук!