УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ)
(избран на 11 юни 2021 г. от Общото събрание)
 
1. д-р Христинета Станчева - Председател
 
2. зооинж. Атанас Божков

3. инж. Владимир Щерев

4. инж. Георги Георгиев

5. зооинж. Даниела Янкова

6. зооинж. Иван Димитров

7. зооинж. Любка Динева

8. инж. Пламен Даскалов 

9. д-р Станислав Стоянов