УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ)
(избран на 5 октомври 2018 г. от Общото отчетно-изборно събрание)
 
1. зооинж. Атанас Божков - Председател

2. Корнелия Харитонова

3. Светлана Дмитриева

4. Христинета Станчева

5. Стефан Щерев

6. Илия Гайдажиев

7. Петър Христов

8. Иван Димитров 

9. Златомир Ковачев