УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ)
(избран на 19 април 2017 г. от Общото отчетно-изборно събрание)
 
1. зооинж. Атанас Божков - Председател

2. Корнелия Харитонова

3. Марияна Шанданова

4. Албена Мирчева

5. Илия Крачунов

6. Иван Роглинов

7. Илия Гайдажиев

8. Петър Христов

9. Стефан Щерев