XXVI есенна научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Качествени суровини - гаранция за производството на качествени и безопасни фуражи” - Пловдив 2016 г.


 

Обучение та тема „Етикетиране на фуражи. Вземане на проби от фуражи. Работа с Регистъра на фуражните добавки съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003” - Старозагорски минерални бани 2016 г.


 

 

Пролетна Конференция на Фуражопроизводителите в България - Велико Търново 2016


 

Научно-практическа конференция - Велико Търново


 

Научно-техническата конференция на СПКФ - Стара Загора 2013. Тържествено честване на 20-годишнината от създаването на СПКФ.


 

Годишна Конференция на Фуражопроизводителите в България - Велико Търново 2012