Предстоящо: Обучение на производители и търговци на комбинирани фуражи (вкл. храни за домашни любимци, медикаментозни фуражи), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси във връзка със Закона за фуражите в гр. Стара Загора

 
Във връзка с провеждането на задължително обучение съгласно чл. 26в от Закона за фуражите на производители и търговци на комбинирани фуражи (вкл. храни за домашни любимци, медикаментозни фуражи), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси, Ви уведомяваме, че ще се проведе еднодневно обучение на:
 
- 09.10.2023 г. от 09,30 часа в зала Загора на хотел Сити, гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 23 - Тема "Етикетиране на фуражи – комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи и храни за домашни любимци), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси на основата на фуражни добавки"
 
-
 
 
Такса за участие в обученията:
- за членове на СПКФ - 120 лв.;
- за нечленове на СПКФ - 160 лв. без ДДС
На участниците ще бъдат издадени сертификати.
 
За справка и записване тел. 0876916949, 029571149
 
Срок за записване до 05.10.2023 г. (четвъртък)