Предстоящо: Обучение във връзка с изпълнение на Приложение II, точка 3, буква б) от раздел "Обекти и оборудване" и точка 3 от Раздел "Производство" към Регламент (ЕО) № 183/2005, и на Регламент (ЕС) 2019/4

на

производители на комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи), както за животни, отглеждани за производство на храни (включително риба и аквакултурни животни, пчели, насекоми и охлюви), така и за животни, които не се отглеждат за производство на храни (с изключение на влажни/меки храни) и на производители на премикси и фуражни добавки на тема: 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ХОМОГЕННОСТ НА ФУРАЖИ И ТЕСТ ЗА КРЪСТОСАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ/НЕИЗБЕЖЕН ПРЕНОС НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В НЕЦЕЛЕВИ ФУРАЖИ"

Дата и час на провеждане: 20.11.2023 г. от 9,30 часа

             Място на провеждане на обучението: зала Галерия на хотел НАЦИОНАЛ ПАЛАС СПА И УЕЛНЕС, гр. Сливен, ул Великокняжевска № 31. 

 

Такса правоучастие:

- за членове на СПКФ - 200 лв.

-за нечленуващи в СПКФ - 350 лв. с ДДС 
На участниците ще бъдат издадени сертификати.
 
За справка и записване тел. 0876916949, 029571149
 
Срок за записване до 17.11.2023 г. (петък)