Съдържание – брой 4/2021 г.

 

Обучения и услуги, организирани и провеждани от СПКФ................ стр. 7

Растеж на плесени и развитие на насекоми във фуражите ............. стр. 8

Ефективността на фуража е свързана с емулгирането - Brecht Bruneel – Orffa Additives B.V. ............................................................,..................стр. 15

Контрол на оксидативния стрес при прасетата. ...........................,,, стр. 16

 

ХРАНЕНЕ

Добрата чревна функция в голяма степен зависи от храненето в ранна възраст - Dr. Hazel Rooney – Технически мениджър сектор „Свине“,Alltech Ирландия................................................,....................стр. 19

Ключови минерали и витамини за преживни животни .....................стр. 21

Ранното хранене на телета: Как работи най-добре - Andrea Remmersmann – R&D Мениджър, Biochem Zusatzstoffe GmbH, Германия ........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........................стр. 25

 

НАУКА

Енергийна и протеинова хранителност на слънчогледов шрот с различно съдържание на суров протеин при опити с птици от кокошия вид - Сашка Чобанова– Секция Хранене, Аграрен факултет, Тракийски университет, Студентски град, 6000 Стара Загора, Димо Пенков – Катедра Животновъдни науки, Аграрен университет, бул. Д. Менделеев 12, 4000 Пловдив ......................................................,..... стр. 27