Съдържание – брой 3/2021 г.

 

Обучения и услуги , организирани и провеждани от СПКФ............... стр. 2

 

НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Информация за изменение на правото на ЕС в сектор „Фуражи“......стр. 4

Информация за преработените животински протеини и техните условия на употреба във фуражите за животни ................................................стр. 6
 
Въпроси и отговори за частичното вдигане на фуражната забрана с Регламент (ЕС) 2021/1372, приет на 17 август 2021 г. .......................стр. 9

 

ХРАНЕНЕ

Стимбиотиците: есенциален елемент от стратегиите за здравословно хранене на животните - Ана Гарбер – технически мениджър за Централна, Източна Европа и Русия, АБ Виста, Великобритания .................................................................................стр. 14

Поддържането на стабилен микробиом е изправено пред предизвикателствата на съвременното бройлерно производство - Christophe Bostvironnois, DVM – Chr. Hansen, Hoersholm, Denmark Randi Lundberg, DVM, PhD – Chr. Hansen, Hoersholm, Denmark ................стр. 18

Цинков оксид при отбиване на прасенца – какво се променя през 2022г.? ..................................................................................................стр. 22

Разпознаване на симптомите за наличие на микотоксини при свинете - Радка Борутова – DVM, PhD, Технически Мениджър за Европа, Alltech Mycotoxin Management ..........................................................стр. 25

Мед: Хранителен, антихранителен и антибактериален за птици ....стр. 27

 

НАУКА

Изследване на индекса на устойчивост на разтрошаване на екструдати от оризово и тиквено брашно - доц. д-р инж. Анна Колева, доц. д-р инж. Мария Душкова, инж. Добромир Генев, гл. ас. д-р инж. Апостол Симитчиев – Университет по хранителни технологии – Пловдив .............................................................................................. стр. 29