Съдържание – брой 1/2021 г.

 

Обучения, организирани и провеждани от Съюза на производителите на комбинирани фуражи............................................................................ стр. 2

ХРАНЕНЕ

Предаване на зеараленон и деоксиниваленол от свине-майки на прасенца ................................................................................................стр. 6

Микотоксини при свинете: Прецизно, цялостно управление ............ стр. 9

Ползата от разделното хранене при отглеждане на родители за бройлери ............................................................................................стр. 11

Хранене на възрастни кокошки носачки за по-висока продуктивност.....................................................................................стр. 13

Ограничаване на въздействието от промяната на фуража при бройлери ..............................................................................................стр. 14

Антибиотиците не винаги са решение - Ана Гарбер – технически мениджър за централна, източна Европа и Русия, АБ Виста, Великобритания .................................................................................стр. 18

Стабилност на витамините в премиксите - Gabrijela Tavčar-Kalcher, Anton Vengušt – University in Ljubljana, Veterinary Faculty, National Veterinary Institute, Gerbičeva 60, SI-1115 Ljubljana, Slovenia ............................ стр. 20

Растителен метионин ......................................................................... стр. 24

Как да извлечем максимума от стартерните фуражи при млади преживни животни ............................................................................................... стр. 27

Важният път от телето до кравата - Dr. Tanja Krägeloh – Biochem ............................................................................................... стр30