Съдържание – брой 4/2020 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ

Език, на който трябва да бъдат етикетирани фуражите при продажби чрез средствата за комуникация от разстояние (интернет)............... стр. 6

ХРАНЕНЕ

Как да управляваме замърсяването с микотоксини във фуражите за животни...................................................................................................стр. 7

Европейско проучване на Alltech за реколта 2020 – Запознайте се с риска от микотоксини ......................................................................... стр. 11

Хранителни стратегии, за да поддържате продуктивността на птиците си чак до 100-седмична възраст ....................................................... стр. 20

Микроелементите при стокови носачки: 5 факта защо е необходимо да се използват органични микроелементи - Dr. Susanne Rothstein – Product Manager OTM, Biochem....................................................................... стр. 24

Формулиране на рецепти за комбиниран фураж по метода на квадрат на Пирсън .................................................................................................стр. 28

Оптимизиране на комбинираните фуражи по съдържание на фосфор като част от стратегията за прилагане на максимална матрица на фитазата - Диего Пара Перез, Уилям Грийууд и Ксавиер Русо – AB Vista, UK .........................................................................................................стр. 29

Морски водорасли за хранене на животни ...................................... стр. 33

НАУКА

Влиянието на продължителното пълно гладуване върху нивата на кортизол и глюкоза като индикатори на стреса при шаран (Cyprinus carpio) - Д-р Димитринка Запрянова – Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора 6015, България...............................................................................................стр. 34