Обучение във връзка с чл. 26в от Закона за фуражите

на

производители и търговци на комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи и храни за домашни любимци), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси, изготвени на основата на фуражни добавки

на тема:

ХИГИЕНА, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖИ

 

          Място на провеждане на обучението: Областните градове в България, на място в обект на оператор от фуражния сектор или в офиса на Съюза на производителите на комбинирани фуражи.

             Минимален брой на участниците:

             - при индивидуално обучение - едно лице;

             - при групово обучение - 20 лица, работещи в обекти от фуражния сектор, попадащи в обхвата на Приложение II на Регламент (ЕО) № 183/2005.

             

               Лектори:

- експерти от дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти”, Българска агенция по безопасност на храните;

- зооинж. Атанас Божков – Изпълнителен директор на Съюз на производителите на комбинирани фуражи

 

Обучението е еднодневно и включва следните подтеми:

 

Номер по ред

Подтема

1.

Право на Европейския съюз и национално законодателство, въвеждащо принципите и изискванията за хигиена на фуражите – Codex Alimentarius, Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕО) № 183/2005, Закон за фуражите

2.

Нежелани вещества и продукти свързани с безопасността на фуражите – Директива 2002/32

3.

Микробиологични критерии на фуражите

4.

Антимикробна резистентност и връзката и с производството на безопасни фуражи

5.

Фуражна забрана в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001 и Регламент (ЕО) № 1069/2009

6.

Взаимодействие с компетентния орган в случай на кризи и несъответствия

 

                 Обучението завършва с издаването на удостоверение на всеки участник, което е валидно пред компетентните органи, а имената на участниците се публикуват на официалната интернет страница на Българската агенция по безопасност на храните.

                  Обучениeто се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки, наложени в Република България със заповед на министъра на здравеопазването.

  

Груповите обучения ще се проведат при минимален брой на участниците от 20 лица.

При организиране на група за провеждане на обучението, всяко лице заявило участие ще бъде уведомено своевременно за мястото и датата на провеждане на същото.

 

Такса правоучастие:

- за членове на СПКФ - 120 лв.

-за нечленуващи в СПКФ - 160 лв. без ДДС

 

В случай на невъзможност да се регистрирате чрез електронната форма по-долу може да изтеглите заявлението от ТУК и да го изпратите на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Заявление за участие в обучението

 

ХИГИЕНА, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖИ

Задължително*

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Въведете валиден e-mail

 
Field not valid (required or bad value)