Съдържание – брой 4/2019 г.

 

Календар на предстоящите международни събития .........................стр. 2

ОБУЧЕНИЕ

Хигиена, качество и безопасност на фуражи .....................................стр. 8

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Генетичното разнообразие - ключът към подобряване устойчивостта на земеделските култури ...........................................................................стр. 9

ХРАНЕНЕ

Микробиологично замърсяване на фуражите - Зооинж. Пенка Манева-Кънева – началник отдел „Контрол на фуражите“, дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“, Българска агенция по безопасност на храните ...... стр. 10

Холигем - Kemin .................................................................................. стр. 13

Нова ера в балансирането на аминокиселини - Kemin ................... стр. 16

Преоценка на начина на действие на карбохидразите при моногастричните животни и влиянието върху разработването на тези продукти - Д-р Димчо Джувинов – Технически Мениджър за Централна и Източна Европа, AБ Виста ........................................................... стр. 19

Европейската комисия публикува актуализация на баланса на фуражните протеини в ЕС ................................................................. стр. 22

Баланс на фуражните протеини в ЕС ............................................... стр. 23

Представяне на видовете смесители ............................................... стр. 26

Каква е истината зад 25%, дадени от ФАО? .................................... стр. 29