Съдържание – брой 3/2018 г.

 

МЕРКИ ASF

Мерки за биологична безопасност относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка, свързана със заболяването Африканска чума по свинете ................................стр. 8

 

ОБУЧЕНИЕ

Етикетиране на фуражи и интерпретиране на резултати от анализ. Изменения в Кодекса за добри практики за етикетиране на фуражи на ЕС .........................................................................................................стр. 12

 

ХРАНЕНЕ

Г-н Илиян Костадинов – Инеа Енерджи ЕООД - Екструдиране на фуражи, храна за домашни любимци и риби .................................. стр. 13

Peter H.D. Lange – Sales manager central & south-east Europe - Хигиена и ефективност при производството на фуражи................. стр. 14

Annika Mählmeyer – R&D Manager at Biochem Zusatzstoffe GmbH и Jennifer Lindel – R&D Manager at Biochem Zusatzstoffe GmbHОптимизиране доставката на микроелементи чрез глицин хелати във фуражи за птици ................................................................................ стр. 16

Д-р Димчо Джувинов – AB Vista, Marlborough, UKКсиланазата увеличава продуктивността на кокошки носачки ............................. стр20

De-Odorase® - решение за намаляване на емисиите на амоняк в животновъдството .............................................................................. стр. 24

Инж. Янко Янев – СД „Благополучие – Яневи и сие“За соевите продукти, произвеждани в България и тяхното приложение в свиневъдството .................................................................................. стр. 26

Анализ на опасностите и контрол на праха ..................................... стр. 28

Видът на скорбялата и нейния ефект върху гранулирането .......... стр. 31

Вземане на проби за микотоксини от силози: изпитани са 2 метода ................................................................................................. стр. 33