Уважаеми читатели тук може да получите информация за издадените книжки на списание "Фуражи и хранене" през 2016 г.

          

              Брой 1/2016 г.                                   Брой 2/2016 г.                                             Брой 3/2016 г.

          

             Брой 4/2016 г.                                     Брой 5/2016 г.                                            Брой 6/2016 г.