ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА

НАССР ФУРАЖИ - ПРОЦЕДУРИ ЗА ВОДЕНЕ НА ЗАПИСИ И НАЧИН НА ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО НАССР”

 

Място на провеждане на обучението: ................................

 

Период на провеждане на обучението: Обучението е отложено за 2019 г.

 

Приблизителен брой участници – 50

 

ПРОГРАМА

 

Дата

Час

Дейност/Тема

Форма на представяне/

Лектор

 

 

16:00 - 18:30

Регистрация на участниците

 

 

 

9:00 - 9:30

Откриване и въвеждане в курса, и представяне на всеки участник

зооинж. Атанас Божков – Председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

 

9:30 -10:30

Законови изисквания за прилагане на процедури основани на принципите на НАССР

зооинж. Атанас Божков – Председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

или

представител на БАБХ

 

10:30 -12:00

Принципи на НАССР

зооинж. Атанас Божков – Председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

или

представител на БАБХ

 

12:00 – 13:00

Обяд

 

 

13:00 -15:00

Процедури за водене на записи и начин на водене на документация по НАССР

Практическо обучение

………………………..

 

15:00 -15:30

Кафе пауза

 

 

15:30-16:00

Дискусии и заключение от проведеното обучение

 

 

16:00-17:00

Връчване на сертификати от проведеното обучение и закриване на курса

зооинж. Атанас Божков – Председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

 

19:30

Официална вечеря

 

 

 

 

 

 

09:00 -11:00

Отпътуване на участниците в обучението