ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА

„ЕТИКЕТИРАНЕ НА ФУРАЖИ И ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗ. ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА ФУРАЖИ НА ЕС”

 

Място на провеждане на обучението: Стара Загора

 

Период на провеждане на обучението: 09.07 – 11.07.2018 г.

 

Приблизителен брой участници – 70

ПРОГРАМА

 

Дата

Час

Дейност/Тема

Форма на представяне/

Лектор

Понеделник

09.07.2018 г.

16:00 - 18:30

Регистрация на участниците

 

Вторник

10.07.2018 г.

9:00 - 9:30

Откриване и въвеждане в курса, и представяне на всеки участник

зооинж. Атанас Божков – Председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

 

9:30 -12:30

Етикетиране на фуражи - съвместно изготвяне на етикети на фуражи (комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки, медикаментозни фуражи и премикси)

зооинж. Атанас Божков

 

12:30 -13:30

Обяд

 

 

13:30 – 15:00

Интерпретиране на резултати от анализ на фуражи

зооинж. Атанас Божков

 

15:00 -15:30

Кафе пауза

 

 

15:30 – 16:30

Изменения в Кодекса за добри практики за етикетиране на фуражи на ЕС

зооинж. Атанас Божков

 

16:30-17:00

Дискусии и заключение от проведеното обучение

 

 

17:00-17:30

Връчване на сертификати от проведеното обучение и закриване на курса

зооинж. Атанас Божков

 

19:30

Официална вечеря

 

 

 

Сряда

 

11.07.2018 г.

09:00 -11:00

Отпътуване на участниците в обучението