ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА

„ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ФУРАЖИ (КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ, ФУРАЖНИ СУРОВИНИ, ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ПРЕМИКСИ) И ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО”

 

Място на провеждане на обучението: Стара Загора

 

Период на провеждане на обучението: 11.06 – 13.06.2018 г.

 

Приблизителен брой участници – 30

 

ПРОГРАМА

 

Дата

Час

Дейност/Тема

Форма на представяне/

Лектор

Понеделник

11.06.2018 г.

12:00 -13:00

Регистрация на участниците

 

 

13:00 -13:15

Откриване и въвеждане в курса

зооинж. Атанас Божков – Председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

 

13:15 -14:00

Представяне на всеки участник

 

 

14:00 -14:45

Запознаване с нормативните изисквания за вземане на проби от фуражи (комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси) – Регламент (ЕО) № 152/2009

Презентация

зооинж. Атанас Божков

 

14:45 -15:30

Нормативни изисквания за съхранение на зърно

Презентация

зооинж. Атанас Божков

 

15:30 -16:00

Кафе пауза

 

 

16:00 -17:00

Окачествяване на зърно

Презентация

зооинж. Атанас Божков

 

17:00 -17:30

Дискусии и заключение от проведеното обучение през първия ден

 

 

19:30

Официална вечеря

 

Вторник

12.06.2018 г.

8:30 - 9:30

отпътуване към „Зара Фуражи” АД – производител на комбинирани фуражи

 

 

9:30 -10:00

Представяне на фирмата, в която ще се проведе практическото обучение

Презентация

Зара Фуражи АД

 

10:00 -12:00

Вземане и оформяне на проби от фуражи (комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси) от насипни, пакетирани и големи партиди

Практическо обучение

зооинж. Атанас Божков

 

12:00 – 13:00

Обяд

 

 

13:00 -14:00

Окачествяване на зърно

Практическо обучение

Представител на Зара Фуражи АД

 

14:00 -14:30

Кафе пауза

 

 

14:30-15:00

Дискусии и заключение от проведеното обучение през втория ден

 

 

15:00-15:30

Връчване на сертификати от проведеното обучение и закриване на курса

зооинж. Атанас Божков

 

 

Отпътуване на участниците в обучението

 

 

 

Сряда

 

13.06.2018 г.

09:00 -11:00

Отпътуване на участниците в обучението