За да се регистрирате за участие в конференцията моля натиснете ТУК 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА

„ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ФУРАЖИ (КОМБИНИРАНИ ФУРАЖИ, ФУРАЖНИ СУРОВИНИ, ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ПРЕМИКСИ) И ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО”

 

Място на провеждане на обучението: Ловеч, Русе или Велико Търново

 

Период на провеждане на обучението: 30.05 – 01.06.2018 г.

 

Приблизителен брой участници – 30

 

ПРОГРАМА

 

Дата

Час

Дейност/Тема

Форма на представяне/

Лектор

Вторник

29.05.2018 г.

12:00 -13:00

Регистрация на участниците

 

 

13:00 -13:15

Откриване и въвеждане в курса

зооинж. Атанас Божков – Председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

 

13:15 -14:00

Представяне на всеки участник

 

 

14:00 -14:45

Запознаване с нормативните изисквания за вземане на проби от фуражи (комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси) – Регламент (ЕО) № 152/2009

Презентация

зооинж. Атанас Божков – Председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

 

14:45 -15:30

Нормативни изисквания за съхранение на зърно

Презентация

…………………..

 

15:30 -16:00

Кафе пауза

 

 

16:00 -17:00

Окачествяване на зърно

Презентация

………………………

 

17:00 -17:30

Дискусии и заключение от проведеното обучение през първия ден

 

Сряда

30.05.2018 г.

8:30 - 9:30

отпътуване към оператор от фуражния сектор – фуражен завод или производител на фуражни суровини

 

 

9:30 -10:00

Представяне на фирмата, в която ще се проведе практическото обучение

Презентация

……………………

 

10:00 -12:00

Вземане и оформяне на проби от фуражи (комбинирани фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси) от насипни, пакетирани и големи партиди

Практическо обучение

зооинж. Атанас Божков – Председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

 

 

12:00 – 13:00

Обяд

 

 

13:00 -14:00

Окачествяване на зърно

Практическо обучение

………………………..

 

14:00 -14:30

Кафе пауза

 

 

14:30-15:00

Дискусии и заключение от проведеното обучение през втория ден

 

 

15:00-15:30

Връчване на сертификати от проведеното обучение и закриване на курса

зооинж. Атанас Божков – Председател на Съюза на производителите на комбинирани фуражи

 

19:30

Официална вечеря

 

 

 

Четвъртък

 

31.05.2018 г.

09:00 -11:00

Отпътуване на участниците в обучението

 

 

 

 Регистрационна форма

Задължително*

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)

 
Field not valid (required or bad value)