Предстоящо: Обучение на производители и търговци на комбинирани фуражи (вкл. храни за домашни любимци, медикаментозни фуражи), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси във връзка със Закона за фуражите в гр. Стара Загора

 
Във връзка с провеждането на задължително обучение съгласно чл. 26в от Закона за фуражите на производители и търговци на комбинирани фуражи (вкл. храни за домашни любимци, медикаментозни фуражи), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси, Ви уведомяваме, че ще се проведе еднодневно обучение на:
 
- 09.10.2023 г. от 09,30 часа в зала Загора на хотел Сити, гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 23 - Тема "Етикетиране на фуражи – комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи и храни за домашни любимци), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси на основата на фуражни добавки"
 
-
 
 
Такса за участие в обученията:
- за членове на СПКФ - 120 лв.;
- за нечленове на СПКФ - 160 лв. без ДДС
На участниците ще бъдат издадени сертификати.
 
За справка и записване тел. 0876916949, 029571149
 
Срок за записване до 05.10.2023 г. (четвъртък)
 

 

 

 

 

 Предстоящо: Обучение на фермери / земеделски стопани във връзка със Закона за фуражите в гр. Шумен и гр. Русе

 
Във връзка с провеждането на задължително обучение съгласно чл. 26в от Закона за фуражите на фермери и земеделски стопани, Ви уведомяваме, че ще се проведат еднодневни обучения на тема "Хигиена и безопасност на фуражи при храненето на животни" от 09,30 часа на:
 
- 21.03.2023 г. в зала Тича на Гранд хотел Шумен, гр. Шумен, ул. Оборище № 1;
- 22.03.2023 г. в зала 2 на Канев център, Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. Студентска № 8;
-
 
 
Такса за участие в обучението 120 лв.
На участниците ще бъдат издадени сертификати.
 
За справка и записване тел. 0876916949, 029571149
 
Срок за записване до 16.03.2023 г. (четвъртък)
 

 

 
 

 
 
 
 
  

 
Съюз на производителите на комбинирани фуражи извършва:
1. Консултации относно етикетирането на фуражи - комбинирани фуражи, фуражни суровини, премикси, фуражни добавки, храни за домашни любимци и медикаментозни фуражи;
 2. Изготвя системи за самоконтрол на оператори от фуражния сектор - НАССР план, Добри търговски и хигиенни практики, Добри производствени и хигиенни практики, Добри земеделски практики, Добри фермерски практики и др.
3. Консултации по приложимото национално законодателство и правото на ЕС в сектор "Фуражи".
 
За повече информация на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на тел. 0876916949 

 

 

  

Брюксел, 1 септември 2014г. (14)СР17

FEFAC засилва кооперирането с асоциациите произвеждащи фураж в Румъния и България


По време на изпълнението на договорите за членство подписани с Румънската асоциация по фуражна промишленост (ANFNC) през 2014 година и Съюза на производителите на комбинирани фуражи (BFMA) през 2013 година FEFAC ще засили регионалното коопериране като част от кампанията на фуражната промишленост да улесни приложението на законодателството на ЕС по фуражите и Добрите производствени практики в юго-източна Европа по цялата верига на фуражно производство. По време на съвместната експертна среща в Орадеа на 28 август 2014 и на 29 август в Букурещ, президента на ANFNC г-н Йосиф Пазурич изрази своите очаквания, че близкото сътрудничество между FEFAC и ANFNC ще позволи на румънската фуражна промишленост да отключи пълния си потенциал на производство на фуражи и животновъдство в Румъния. Той отбеляза, че настоящото производство на комбинирани фуражи от приблизително 2,5 милиона тона може да бъде удвоено през следващите десет години при условие, че европейското законодателство и официален контрол се прилагат равномерно в целия фуражен сектор.

FEFAC meeting

На съвместната среща на 29 август 2014 в Ловеч председателят на СПКФ - г-жа Христинета Станчева се съгласи относно необходимостта от засилване на сътрудничеството между българската фуражна промишленост и компетентните контролни органи за насърчаване на подход основан на риска в програмите за контрол както при официалния така и в частния сектор.

Президентът на FEFAC г-н Руд Тийсен предлага съвместно да се организира регионален семинар за индустрията и компетентните контролни органи за страните членки от югоизточна Европа взимайки под внимание резултатите от докладите от мисиите на FVO и добрите производствени практики на асоциациите на националните фуражни промишлености по отношение на сътрудничество и обмен на информация с компетентните контролни органи.

Той подчерта, че FEFAC напълно споделя визията на FVO в ЕС, че тясното сътрудничество между частния сектор и официалния контрол е най-ефективния път напред за осигуряване на съответствие с целите на ЕС за безопасност на фуражите. FEFAC ще защитава тази гледна точка на предстоящите политически дискусии в Европейския парламент и на равнището на Съвета на Европа за преглед на законодателството на ЕС относно официалния контрол.

FEFAC


FEFAC приветства с добре дошли Хърватската и Българската асоциации на производителите на комбинирани фуражи с активното им членство

От 5 до 8 юни т.г. в Краков, Полша, се проведе ХVI конгрес на FEFAC с тема: "Как да останем печеливши в нестабилно време".
По време на конгреса бяха официално избрани две нови организации за активни членове на FEFAC - Grupacila Industrje Stocne Hrane (CFIA), Хърватия, и Съюза на производителите на комбинирани фуражи (Bulgarian Feed Manufacturers Association BFMA).
Членството беше официализирано с подписването на договори между FEFAС и новоприетите членове от Степан Сабляк, президент на CFIA, и д-р Христинета Станчева, председател на СПКФ. Договорите влизат в сила от 1 юли 2013 г.
С тези два нови членове от 1 юли 2013 г. FEFAС ще наброява 24 асоциации от 23 държави-членки на Европейския съюз.
Бюлетин на FEFAС,

 

FEFAC