Предстоящо: Обучения на производители и търговци на комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи и храни за домашни любимци), фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и дружества, транспортиращи фуражи във връзка с изпълнение на чл. 26в от Закона за фуражите, които ще се проведат в зала на хотел Сити, гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий №23

на теми:

1. Хигиена, качество и безопасност на фуражи – от 9,30 на 18.06.2024 г. 

2.  НАССР фуражи - създаване, прилагане и поддържане на актуални процедури, основани на принципите на HACCP – от 9,30 на 19.06.2024 г.

3.  Етикетиране на фуражи – комбинирани фуражи (вкл. медикаментозни фуражи и храни за домашни любимци), фуражни суровини, фуражни добавки и премикси на основата на фуражни добавки – от 9,30 на 20.06.2024 г.

 

Такса правоучастие:

- за членове на СПКФ - 120 лв.

-за нечленуващи в СПКФ - 160 лв. без ДДС 
На участниците ще бъдат издадени сертификати.
 
За справка и записване тел. 0876916949, 0885141430
 
Срок за записване до 12.00 часа (на обяд) на 17.06.2024 г. (понеделник)